Libelula Club

Libelula Club är en nystartad club av Liliana Zavala, Lisa Löwgren och Miro Madeira. Visionen för klubben är att skapa en mötesplats för alla nyfikna där det presenteras professionella musiker och aartister, okända och kända. En plats där Världsmusik och folkmusik står i fokus.


Libelula Club vill skapa en mötesplats i bra och fungerande konsertlokaler för musiker och artister som vanligtvis inte syns på scener som klubben kommer att erbjuda.
För artister/musiker/grupper ligger fokus på kvinnor, lokala unga förmågor, personer med bakgrund i annat land, personer som har någon typ av hinder som exempelvis, språksvaga, funktionsnedsättning eller avsaknad av nätverk.


Vår vision är att publiken ska alltid bli överraskade över vad som händer på klubben och känna sig inkluderade.


info@libelulaclub.se


info in English is coming soon...